Metody regeneracyjne

Metody Regeneracyjne

Kompleksowe szkolenie z zastosowania nowoczesnych metod regeneracyjnych – bioliogicznych w medycynie estetycznej ( Osocze bogato płytkowe PRP, fibryna bogato płytkowa I-PRF i A-PRF, autologiczna surowica kondycjonowana – ACS).

 

Celem szkolenia jest nauczenie procedury pozyskania osocza bogatopłytkowego – PRP, fibryny bogato płytkowej I-PRF i A-PRF, autologicznej surowicy kondycjonowanej – ACS oraz mezenchymalnych komórek macierzystych przy użyciu certyfikowanych zestawów, przeprowadzenie zabiegu podania w/w preparatów biologicznych z zastosowaniem prawidłowej procedury oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Autologiczna surowica kondycjonowana ACS – to nowoczesna, niezwykle skuteczna i bezpieczna metoda regeneracji i stymulacji skóry. Wykorzystuje się w niej naturalne, autologiczne zdolności regeneracyjne organizmu. Pozyskana kondycjonowana surowica zawiera wysokie stężenie czynników wzrostu oraz białka ( IL-1Ra) namnożonego w procesie przygotowania , będącego blokerem receptora dla Interleukiny-1 . Stężenie antagonisty receptora IL-1 wzrasta 140-krotnie, cytokinin p-zapalnych IL-4, IL-10 2-krotnie, czynników wzrostu ( PDGF 190x, VEGF 8x, FGF-2 2x, TGF-b1 84x).

 

Fibryna bogatopłytkowa PRF – autologiczny preparat otrzymany z krwi pacjenta o wysokiej zawartości białych krwinek, płytek krwi oraz mezenchymalnych komórek macierzstych . Czynniki wzrostu oraz komórki macierzyste uwalniane z przestrzeni siatki fibrynowej silnie stymulują odnowę biologiczną tkanek w tym skóry. I-PRF wykorzystuje jedynie fizjologiczne właściwości krwi. Krew jest pobrana i odwirowana bez żadnych antykoagulantów oraz sztucznych aktywatorów. Fibryna bogatopłytkowa występuje w dwóch frakcjach – I-PRF ( Injectable Platelet Rich Fibrin ) płynna forma oraz A-PRF ( Advanced Platelet Rich Fibrin ) forma stała.

 

Osocze bogatopłytkowe (ang. Platelet-rich plasma, w skrócie PRP) – jest to preparat krwiopochodny, który otrzymuje się z krwi żylnej pobranej od pacjenta, zawiera zwiększoną ilość płytek krwi w których znajdują się liczne czynniki wzrostu ( PDGF (αα,ββ,αβ), TGF-β1, TGF-β2, VEGF oraz EGF ), dzięki czemu może stymulować procesy regeneracyjne powodujące odmłodzenie skóry.

mikrodermabrazja dla mężczyzn łódź
salon kosmetyczny dla mężczyzn łódź

Ramowy program szkolenia – Część teoretyczna

 • Podstawy fizjologicznego procesu starzenia się skóry
 • Podstawy fizjologicznego procesu starzenia się skóry
 • Podstawy procesu regeneracji skóry
 • Omówienie podstawowych funkcji komórek układu krwiotwórczego i czynników wzrostu
 • Przedstawienie aktualnych terapii regeneracyjnych – bilogicznych w medycynie estetycznej  ( PRP – osocze bogatopłytkowe,  A-PRF i I-PRF– fibryna bogato płytkowa,  ACS – autologiczna surowica kondycjonowana, MSC -mezenchymalne komórki macierzyste)
 • Przedstawienie  terapii PRP, I-PRF, A-PRFI-PRF,  ACS
 • Porównanie procedur i preparatów otrzymanych z materiału autologicznego
 • Wskazania i przeciwwskazania do zastosowania terapii biologicznych
 • Porównanie w/w preparatów regeneracyjnych
 • Kwalifikacja pacjentów do zabiegów
 • Przygotowanie pacjentów do zabiegu
 • Prezentacja technik podania PRP, PRF, ASC ( okolice twarzy, ciała, owłosionej skóry głowy)
 • Porównanie preparatów pozyskanych z krwi pacjenta
 • Propozycje protokołów zabiegowych• Omówienie wyników zastosowania PRP, PRF i ASC
 • Łączenie zabiegów z wykorzystaniem terapii biologicznych z innymi zabiegami z zakresu medycyny estetycznej

Ramowy program szkolenia – Część praktyczna

 • Analiza skóry pacjenta i kwalifikacja do podania PRP/PRF/ACS
 • Analiza skóry pacjenta i kwalifikacja do podania PRP/PRF/ACS
 • Procedura pobrania krwi oraz pozyskania i przygotowania do podania osocza bogatopłytkowego, fibryny bogatopłytkowej, surowicy kondycjonowanej
 • Procedura pobrania tkanki tłuszczowej oraz pozyskania mezenchymalnych komórek macierzystych
 • Analiza otrzymanej preparatów biologicznych
 • Pokaz podania PRP, PRF, ACS  – okolica twarzy, ciała i owłosionej skóry głowy
 • Wykonanie zabiegu podania surowicy  PRP, PRF, ACS przez kursantów
 • Omówienie zabiegów wykonanych przez uczestników szkolenia
usuwanie zmarszczek u mężczyzn łódź
salon kosmetyczny dla mężczyzn łódź

Szkolenie zakończone jest otrzymaniem certyfikatu uczestnictwa, kursanci zdobywają wiedzę oraz praktyczną umiejętność pozyskania osocza bogatopłytkowego – PRP, fibryny bogatopłytkowej – PRF, autologicznej surowicy kondycjonowanej – ACS.

 

Wszystkie szkolenia prowadzone są przez doświadczonych lekarzy, certyfikowanych specjalistów medycyny estetycznej.

 

Wszystkie zajęcia przeprowadzane są z udziałem modelek zapewnionych przez organizatora.

Terminy szkoleń:

23 września – brak wolnych miejsc

7 października

28 października

Godziny zajęć: 9:00 – 18.00

Cena: 3000 PLN

Miejsce szkolenia: Łódź

Rezerwacja szkolenia

Prosimy wypełnić formularz rejestracyjny


Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata zaliczki na numer konta: 89 1090 2705 0000 0001 0967 7895